Kuna säga püük on Eestis aastaringselt keelatud, andis kalur kalast teada keskkonnaametile. „Nad palusid, et tooksin kala kaldale ja sain seda vee sees teha. Säga talub transporti hästi,“ selgitas Kalmus.

Säga pikkuseks mõõdeti 54cm ja kaaluks 1026g. Pärast ülevaatust lasti kala merre tagasi.

Kalmuse sõnul oletasid ametnikud, et kala võis tulla Lätist, kus neid jõgedesse asustatakse ja ka püütakse.

Säga eelistab mudase põhjaga veekogusid ja olevat kunagi elanud Eestis Matsalu lahes, kuid rohkem on teda kohatud Emajõe alamjooksul, Peipsi ja Pihkva järves ning Võrtsjärves.

Suurim Eestist püütud säga kaalus 152 kg, üldse võib säga kasvada kuni 3 m pikkuseks ja kaaluda kuni 300 kg. Tavaliselt on sägad siiski mitu korda väiksemad.