Näiteks Eestis jätame kasvanud/kasvatatud puidu metsa lagunema ja kaevandame põlevkivi. CO2 vabaneb sel juhul kahekordne kogus.