Mäng jaguneb kaheks omavahel seotud osaks. Esimene osa, "Eesti kalad", tutvustab lähemalt 67 Eestis elavat kalaliiki koos fotode ja üldistatud levikukaartidega.

Teine osa võimaldab omandatud teadmised proovile panna ja vastata iga kalaliigi kohta viiele küsimusele. Kõigepealt on vaja liik fotolt ära tunda, seejärel on küsimused selle liigi elukoha, suuruse ja toitumise kohta, ning viimaseks üks huvitav faktiküsimus. Mängutulemused saab saata Facebooki.

Uuele verisoonile tehtud olulisemad muudatused on järgmised:

• kalade loendisse lisati toitumise ja suuruse filtrid;
• kalade infovaadete vahel on nüüd võimalik liikuda scrollimisega;
• lisati kalade piltide vaade koos suurendusvõimalusega;
• mängu osas näidatakse pärast kolme vale vastust õige vastus;
• rakendust on võimalik salvestada SD kaardile;
• lisaks veel väiksemad veaparandused.

Kalamängu saab tasuta oma seadmetesse laadida siit: