Inimesele on ju nii omane näha vaid silmaga nähtavat konkurenti-vaenlast, kelleks rannikumeres püütakse teha paljukirjutatud-kirutud kormorani ja hallhüljest.

Viimastel aastatel on teostatud eri paigus kalurkonna rahustamiseks kormoranide munade õlitamist, lootuses ohjata nende arvukust ning seeläbi ka arvatavat kahju kalavarudele. Looduslikult teeb seda tööd juba ammu merikotkas!

Arutelud käivad hülgejahi teemal. Jah, dialoog on vajalik, aga looduse tegemistele vägisi vahele segada pole tark, sest aeg ja elu on näidanud, et mis täna arvame looduskoosluses kangesti kahjulik olevat, võib olla homme meile ainuke ja asendamatu kaaslane ning abimees, näiteks uute kalaliikide – ümarmudila ja hõbekogre - plahvatusliku leviku ohjamisel madalduvas rannikumeres.

Selliseks abimeheks randlasele-kalapüüdjale täna on ainsana seesama paljukirutud kormoran, kes on leidnud rannameres jõudsalt paljuneva ümarmudila ja hõbekogre näol endale hea toidubaasi, luues seeläbi paremad tingimused traditsiooniliste kohalike kalaliikide levikuks ja püügiks rannikul.

Kiire elutempo ja igapäevamured hakkamasaamisel on võõrandanud meid loodusest. Elame muutuvas maailmas ja muutume koos aja ning loodusega, otsime uusi lahendusi kujunenud olukordadele ja väljundeid lepetele, et elujärg ning paljuräägitud jätkusuutlik tegevus rannaaladel ja väikesaartel kestaks.

Samas - aeg ja elu viivad edasi ka toitumistavasid, vanad ununevad, uued tulevad asemele ning võimatu on neid kõiki teada. Tõsi on ka see, et meil võõrliigina teatud mudilat või kokre ning häid kulinaarseid võimalusi nende kalade käitlemisel ei tunta. Küsige julgelt kalapüüdjatelt ja müüjatelt neid kalu ning võimalusi nendev kasutamisel toiduks! Sel moel loote kaluritele eeldused teenistuseks, vältimaks püütud kalade nõudluse puudumisest tingitud vedu metsaelukatele. See on ka üks täiesti arvestatav ja võimalik strateegia rannakalanduse tegevuste rikastamisel.

Mudil kui väheste luudega kala on suurepärane grillida, suitsetada, praadida, fileerida, marineerida ning koger arvestatav veel ka kuivatatult. Vaja on vaid tahet ja kannatust uute ning ainuomaste kalaroogade väljamõtlemisel ja pakkumisel muutuvas ajas ning ka uute võimaluste loomisel elutegevuseks ja hakkamasaamiseks rannaaladel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid