Tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda valis nende kaheksa hulgast välja kaks parimat veebilehtede haldajat: suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald.

Äramärkimist leidsid veel Põltsamaa ja Kohtla-Järve linn, Türi, Saku, Vändra ja Iisaku vald. Võitjate puhul sai määravaks teabe leitavuse loogilisus ja lihtsus.

Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest omavalitsusi ka eelnevalt teavitati. Veebilehtete kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust.

Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase (0-4,5 p) värvi alasse.

„Esimene taoline seire viidi läbi 2011. aastal ja on meeldiv tõdeda, et olukord on muutunud kõvasti paremaks,“ märkis andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Mõningast segadust võis märgata dokumentidele dokumendiregistri kaudu juurdepääsu võimaldamise ning juurdepääsupiirangute kehtestamise osas.“

Seire eesmärgiks oli kontrollida omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise vastavust avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ning asutuse tegevuse läbipaistvust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid