- Juhul kui hobune on eelnevalt registreeritud PRIA registris, tulevad tema andmed (eeltäidetuna) sealt üle Ratsaneti registreerimisvormi. Hobuse registreerimiseks on vaja sisestada tema nimi või UELN number (või selle osa), seejärel tuleb valida õige hobune ja esitada registreerimisavaldus, täites puuduvad andmed.

Edaspidi saab PRIA registris olevate hobuste andmed parandada aretusseltside kaudu, kes hoolitsevad selle eest, et õiged andmed PRIA registrisse ja sealt omakorda Ratsanetti jõuaksid.

- Alates 1. jaanuarist saab hobuste võistluslitsentside eest tasuda pangalingi kaudu.

- Ponide turjakõrguse mõõtmistulemused on nüüd samuti Ratsanetti oodatud. Hobuse infolehel on nupp „Esita turjakõrguse info“. Pärast info sisestamist kinnitab mõõtmistulemuse süsteemi administraator ja hobune n-ö muutub poniks.

- Täiendused tehti ka hobuste otsingusüsteemi. Nüüdsest saab hobuseid otsida ka võistluslitsentsi aastamaksu tasumise ning poni tüübi järgi. Ühtlasi on võimalik vaadata, millal hobune Ratsanetti registreeriti.

ERL infosüsteem ehk Ratsanet sisaldab Eesti Ratsaspordi Liiduga seotud inimeste, ratsaspordiklubide, nende liikmete ja hobuste andmebaase. Infosüsteemi saavad sisse logida süsteemi sisestatud inimesed, klubide administraatorid ja ratsaliidu tegevteenistus.