KIK eraldas projekti elluviimiseks Ühtekuuluvusfondist üle 231 tuhande euro. Tööd teostas OÜ Maaekspert.

Lisaks kalapääsu rajamisele puhastati paisutagust paisjärve sinna kogunenud liigsetest setetest ning rajati Kärneri tänava silla alla forellile ja teistele voolulembestele kalaliikidele koelmuala, mis parandab oluliselt kalastiku seisundit Elva jões. Koos kalade elupaikade kaitsega sai projekti käigus parandatud Peedu vesiveski ümbruse miljööväärtust.