AS Liviko õiguskaitse taotlus puudutab muuhulgas Eesti tuntuima ja enim eksporditava kvaliteetviina Viru Valge kaubamärgi kaitset.

Kaebuses Tallinna Halduskohtule seisab, et põllumajandusministri käskkirja näol on tegemist kaubamärkide ja nendega seotud varaliste õiguste ehk AS Liviko omandi varjatud ja lubamatu sundvõõrandamisega Põhiseaduse mõttes. Ministri käskkiri on vastuolus põhiseadusega ning viib rakendamisel konkurentsiõiguse ja Euroopa Liidu õiguse rikkumiseni.

„Kahtlemata ei ole omandi sundvõõrandamine vajalik Eesti traditsioonilise viina tootmise väärtustamiseks, mis on geograafilise tähise taotlemise eesmärgina välja toodud,“ ütles AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi.

Käskkirjaga välistatakse Estonian Vodka tähist kandvate toodete turustamine kõikide muude isikute poolt peale tähise taotleja Estonian Spirit OÜ. Mõistlikku põhjust või vajadust käskkirjas kajastatud kujul geograafilise tähise registreerimiseks AS LIviko arvates ei ole. Avalik huvi ei puuduta mitte Estonian Spirit OÜ tootmisprotsessi ja –ahela kaitsmise vajadust vaid Eestis traditsioonilist viina tootmismeetodit, mida kasutavad ka teised tootjad.

"Kui Eesti riigi algatusel võetakse vastu toimik Estonian Spirit OÜ poolt esitatud sõnastuses, siis tekib Estonian Spirit OÜ-l etüülalkoholi tootmise turul monopol. Tehnilises toimikus toodud tingimustele vastab üksnes Estonian Spirit OÜ-le kuuluv tootmisüksus ja ainult tema suudab toota tähisele vastavat etüülalkoholi," teatab Liviko.

Eeltoodu tähendab, et ainsa etüülalkoholi tarnijana saab Estonian Spirit OÜ kontrollida kõikidele tema konkurentidele tarnitava etüülalkoholi hinda.

AS Liviko on seisukohal, et kui tehnilises toimikus sisalduv nõue kasutada piirituse valmistamisel Eesti päritolu vett ei oma tähtsust etüülalkoholist valmistatud viinale eriliste tunnuste andmisel, siis on vastav nõue ebaproportsionaalne ning geograafiline tähis Estonian Vodka kahjustab põhjendamatult kaupade vaba liikumist Euroopa Liidu siseturul ja rikub Euroopa Liidu aluslepingutel põhinevaid kaupade vaba liikumise norme.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid