„Selleks, et pakkuda piisavalt toitu maailma üha kasvavale rahvastikule, tuleb meil 2050. aastaks toidutootmist kahekordistada, tagades samal ajal jätkusuutliku tootmise ja hea keskkonnaseisundi. Need probleemid on aktuaalsed ka Läänemeremaades ning idapartnerluse riikides. Selleks oleme kokku kutsunud poliitikud, ettevõtjad ja teadlased, et leida parimad lahendused kõikide osapoolte jaoks,“ sõnas Klaassen.

Konverentsil tuleb arutluse alla, kuidas saavutada tasakaal intensiivistuva põllumajandustootmise ja karmistuvate keskkonnanõuete vahel. Käsitletakse ka kaasaegse toidu mõju tervisele ning ressursisäästlikkust põllumajanduses.

Ettekandeid teevad rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja arvamusliidrid, nende hulgas ka näiteks professor Harald von Witzke Humboldti ülikoolist ning professor Allan Buckwell Euroopa keskkonnapoliitika instituudist. Oma kogemusi jagavad Rootsi Instituudi ja Läänemeremaade Nõukogu esindajad. Kohal on delegatsioonid 17 riigist ning Euroopa Komisjonist, FAOst ja OECDst.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Agraarülikooliga.

Täpsemat infot saab konverentsi kodulehel http://agroforum.emu.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid