Praegu teatakse seda rahvusvahelist protsessi Fores Europe’i nime all.

Mis siis on säästev metsandus? Tihti on seda võrreldud taburetiga, millel kõik kolm jalga peavad olema ühepikkused. See tähendab, et võrdselt peab olema tagatud metsade ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalkultuuriliste funktsioonide tasakaalustatud ning pidev toimimine.