1990. aastate alguses andis Sillaots olulise panuse kaitstavate loodusobjektide seaduse väljatöötamisse, mis pani aluse tänapäevasele kaitsealade süsteemile. Tema sügav huvi looduskaitse ajaloo vastu oli suureks abiks looduskaitse ajalugu käsitleva raamatu „Loodushoiu sajand. Eesti looduskaitse 1910–2010“ väljaandmisel. Tänu Tiit Sillaotsale on säilinud ka Eesti Vabariigi aegne looduskaitse register.

Lisaks andis minister Pomerants üle Eesti looduskaitse hõbemärgid. Tänavu said need Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juht Janika Ruusma, aastaid soode ja rannikute ökoloogiaga tegelenud Laimdota Truus, Karula rahvuspargi elurikaste maastike ning koosluste hoidja ja taastaja Silver Visnapuu, ligi 25 aastat looduse tutvustamise, looduskaitse põhimõtete selgitamise ja loodushariduse edendamisega tegelenud Val Rajasaar ning kirjanik Valdur Mikita, kelle sõnavõtud on pannud paljud inimesed looduse ja kultuuri teemadel süvitsi mõtlema ning loodust väärtustama.

Eesti looduskaitsemärki antakse välja 2011. aastast. Märgiga tõstetakse esile neid, kellel teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Hõbamärkide laureaadid.