„AS-is Vireen augustis läbiviidud erikontroll tuvastas, et ettevõtte juhataja on esitanud avalikkusele valeinfot mobiilse põleti Hurican 1000E kasutamise kohta 31. juulil ja 1. augustil 2015 Tartumaal Puhja vallas Rämsi külas asunud taudikoldes. Seega oli Rait Persidski taandumine Vireeni juhi kohalt ainuõige samm, et saaks taastada töörahu ning avalikkuse usalduse ettevõtte vastu. ASi Vireen tegevus peab olema läbipaistev ja aus," kinnitas Kevvai.

Peaaegu samu sõnu kasutas täna maaeluminister Urmas Kruuse, kes kommenteeris Persidski lahkumist järgnevalt: „Rait Persidski otsus Vireeni juhi kohalt taanduda oli ainuvõimalik, et oleks võimalik taastada avalikkuse usaldus AS-i Vireen vastu ja tagada ettevõttes töörahu."

Vireeni uus nõukogu koguneb tuleva nädala alguses, et välja kuulutada uue juhatuse liikme konkurss ning määrata juhatuse liige, kes konkursi tulemuste selgumiseni neid ülesandeid täidaks.