Põhjuseks oli mõne aasta eest ilmajaama muutmine automaatilmajaamaks, misjärel töötajad koondati ning seniseid tööruume enam ei vajatud. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts tegeleb praegu nende kunagi EMHI bilanssi kuulunud pindade mahamüümisega.