Kõigile külastajatele pakuti tasuta putru ja suitsuliha koos iseküpsetatud leivaga. Lastele toimus viktoriin, kus tublisti vastanutele ka maiustus jagati. Näha ja katsuda sai hobuseid ning soovijatel oli võimalik vankriga sõitu teha.

Päeva tipphetkeks oli loomulikult rehepeksu demonstratsioon. Esimese katsega rehepeksumasinat Imanta Riga tööle ei saadud, masina käima panemine võttis omajagu aega. Pealtvaatajad jälgisid käivitamise protsessi suure huviga ning peagi sai näha ka tõelist rehepeksu.

Meessoost külastajate hulgas tekitas elevust vanade traktoritega sõitmise võimalus. Soovijaid oli palju ja traktoreidki selleks otstarbeks põllule mitu tükki viidud. Kätt sai proovida ka uue traktori roolis. Julgemad trikitasid suure traktoriga nii, et mulda ja põhku lendas mitmes suunas.