“Kui 2007. aastal oli Euroopa puitmajade müügimaht kokku 7,4 miljardit eurot, siis aastatel 2008 - 2009 kukkusid turu mahud ligi 30% ehk 5,4 miljardile eurole,” ütles AS Ritsu tegevjuht, Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige Elari Kivisoo. "Kui 2010. aastal turg kergelt ka taastus, saavutades taseme 6,2 miljardit eurot aastas, võib sellele järgnevat 2011 - 2013 perioodi nimetada tõeliseks paigalseisuks,” lisab Kivisoo, iseloomustades 6,6 miljardil eurol püsinud müügitulu mahtusid.

Märgatav müügitulu kasv 7,8% on toimunud 2014. aastal, mille tulemusel on Euroopa kogu puitmajasektori müügitulu tõusnud 7,14 miljardile eurole aastas, mis siiski ei ületa 2007. aasta 7,4 miljardi euro suurust müügitulu mahtu.

2014. aastal on müügitulu enim kasvatanud Saksamaa, Inglismaa, Rootsi, Itaalia, Holland ning Taani. Müügitulu arvestuses on mahud kahanenud Austrial, Soomel ning Prantsusmaal.

“Müügitulu muutusi analüüsides on selgelt näha, et suurimate tootjate nagu Saksamaa, Inglismaa, Rootsi ja Taani mahtude kasv on toimunud eelkõige siseturu arvelt, kuna ühelgi neist ei ole ekspordi osakaal suurenenud,” rääkis Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil. Eksportööridena on kasvanud Eesti, Leedu, Tšehhi Vabariik, Belgia, Austria, Holland ja Hispaania. Kivil tõi välja, et üldise paigalseisu taustal on Eesti puitmajasektori tootmis- ja ekspordimahud mõõdukalt kasvanud, mille tulemusel on Eesti endiselt 238 miljoni eurose ekspordimahuga enim puitmaju eksportiv riik Euroopas. Suurimate eksportööridena järgnevad Saksamaa 134, Leedu 99, Rootsi 94 ja Soome 89 miljoni euro suuruse ekspordituluga.

Kõige enam suunatakse Eesti puitmaju endiselt Norra Kuningriiki, mis moodustab kogu ekspordist 40,5% ning 20,4% toodangust turustatakse Saksamaal. Oluliste sihtturgudena tõusevad jätkuvalt esile Inglismaa, moodustades kogu puitmajade ekspordist 7,5%, Rootsi 6,8% ning Prantsusmaa 6,4%.