Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui seadus ette näeb, on tööandjal kohustus vähem etteteatatud aeg rahas hüvitada. Koondamise korral on tööandjal kohustus maksta töötajale koondamishüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Koondamishüvitise suurus staažist ei olene – hüvitise suurus on ühe kuu keskmine töötasu nii pool aastat töötanud töötaja puhul kui ka 20 aastat töötanud töötaja puhul.

Küll aga on inimesel, kel tööaastaid 10 ja enam, õigus saada töötukassalt lisaks koondamishüvitist kahe kuu keskmise töötasu ulatuses. Avalduse hüvitise saamiseks peab tegema tööandja.Töösuhte ülesütlemiseks peab tööandja esitama töötajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse(e-kiri, kiri jne) ning avalduses ülesütlemist põhjendama.

Kui töötav pensionär jääb tööta, on tal tööotsijana võimalus pöörduda töötukassasse, kus pakutakse tööturuteenuseid. Tööturuteenuste kohta soovitan lisainfot küsida töötukassalt (lühinumber 15 501).