„Uue Tallinna vangla valmimisel on oluline roll nüüdisaegses vanglasüsteemis. Praegune Tallinna vangla on tugevalt amortiseerunud, seda nii elamis- kui ka töötingimuste mõttes. Uus vangla võimaldab suurendada julgeolekut ning teha tõhusamat tööd vangidega, et nad pärast vabanemist uusi kuritegusid toime ei paneks,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kuni seitsmekorruseline vanglakompleks valmib RKAS teate kohaselt 2018.aasta lõpuks, peatöövõtuleping on sõlmitudOÜ-ga Fund Ehitus ja AS-iga TREF Nord, mille ühispakkumine osutus riigihanke parimaks. Vanglakompleksi rajamisel pööratakse erilist tähelepanu turvalisusele, energia- ja keskkonnasäästlikkusele, efektiivsele ruumikasutusele ning madalatele ülalpidamiskuludele.

Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdi mõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Eluosakondades on lisaks sellele plaanitud veel 16 kartserikambrit meeskinnipeetavatele ja neli kartserit naiskinnipeetavatele.

Vanglasse on kavandatud kokku 1208 statsionaarset kohta, arestimaja ja kinnipidamiskeskus. Samuti ehitatakse välja uus väljasaatmis- ja interneerimiskeskus ning põhipiirdest väljapoole avavangla. Enam kui 60 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kompleksi arhitekt on Indrek Saarepera ja projekteerija AS Amhold.