Toetust saavad taotleda tegutsevad maakondlikud kompetentsikeskused vara soetamiseks, seminaride, konverentside ja ürituste korraldamiseks, turundustegevuseks või rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel osalemiseks.

Tegutsevatele kompetentsikeskustele avatava taotlusvooru mahuks on planeeritud 3,85 miljonit eurot. Taotlusi toetatakse 85 protsendi ulatuses ning maksimaalne toetuse suurus on 700 000 eurot.

Taotlusi saab esitada 14. aprillini 2016 ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) teavitab vooru tingimustest tegutsevaid kompetentsikeskusi kirja teel vähemalt 45 päeva enne taotlusvooru tähtpäeva.

Toetust saavad taotleda kõik kuus Eestis tegutsevat kompetentsikeskust:
• Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus
• Targa Maja Kompetentsikeskus Rakveres
• Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) Haapsalus
• Teadmistepõhiste Tervise- ja Loodustoodete Kompetentsikeskus PLANTVALOR Karksi-Nuias
• Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER Väimelas
• TTÜ Kuressaare Kolledži Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatava toetusmeetmega, mis on suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisele, tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamisele.