"Nimetatud muudatused on vajalikud, et täiendavalt motiveerida omavalitsusüksusi omaalgatuslikult ühinema. Selleks, et motiveerida omavalitsusüksuste juhte vedama eest omavalitsusüksuste omaalgatuslikku ühinemist, suurendatakse neile volituste lõppemisel makstavat hüvitist," öeldakse eelnõu seletuskirjas.

Seda hüvitist saavad vallajuhid ka siis, kui uue omavalitsuse volikogu valitakse alles 2017. aasta sügisel, mil nende senised volitused niikuinii lõpeksid.

"Kuna makstava hüvitise näol on tegemist üheaegselt nii KOV juhtide sotsiaalse garantiiga kui teisalt ka preemiana KOV ühinemise eestvedamise eest, siis ei ole eelnõus hüvitise mittesaamist seotud mistahes muule ametikohale tööle asumisega ühinemise tulemusena moodustanud KOV-is," põhjendatakse eelnõu seletuskirjas.

Üks vallajuht on selle kohta öelnud, et niikuinii hakatakse nüüd palka tõstma, et hüvitis suurem oleks.

Loe pikemalt 23. märtsi Raplamaa Sõnumitest.