„Kindlasti on edaspidi näiteks välitöödel ja uste restaureerimisel võimalik panus anda ja kätt harjutada mõisas tegutseva Hiiumaa ametikooli restaureerimiseriala õpilastel,“ rääkis Alatalu.

Restaureerimistööde käigus ennistati mõisa interjöörid, korrastati ja võeti õppeklassidena kasutusele keldriruumid ning hangiti õppeklasside sisustust. Tööde käigus tuli välja hulk põnevaid leide, mitmeid maalinguid ja Eestis unikaalseid tapeete.

Lisaks restaureerimistoetusele sai mõis arendustoetust, millega rajati külastuskeskus, konserveeriti Suuremõisa mõisa tuuliku varemed ning toimus mitmeid koolitusi kogukonnale turismi-ja maaelu arendamiseks.

Hiiumaa Ametikooli direktori Ivo Eesmaa sõnul on mõisakooli missioon areneda koolist kui kaudsest teenusepakkujast otseseks teenusepakkujaks nii hariduse kui ka kultuuri valdkonnas. „Muudame senise suletud ala rahvale juurdepääsetavaks ja kooli kogukonna keskuseks. Samuti kaasame kohalikke turismi-ja väikeettevõtjaid Suuremõisa mõisapärandi hoidmisse ja aktiivsemasse kasutamisse,“ rääkis Eesmaa.

Restaureerimistööd viidi läbi Euroopa majanduspiirkonna (EMP), kultuuriministeeriumi, Hiiumaa Ametikooli ning Pühalepa valla finantseeringute toel. Tööd läksid ühtekokku maksma 1 175 740 eurot.