Agressioon võib olla kas planeeritud või ootamatu. Kui tegemist on peretüli või baarikaklusega, kus on koos palju inimesi, võib olukord hetkega muutuda. Samas esineb ka üsna ootamatuid rünnakuid. Näiteks lähedase inimese surma või ebaõnnestunud raviprotseduuri tõttu võidakse kogu frustratsioon välja elada kiirabitöötaja peal.

Pole harvad ka juhud, kus näiteks avariipaigal hakkavad raskelt viga saanud kannatanu sõbrad või lähedased õpetama, mida tohib teha ja mida mitte, segades sel moel väljaõppinud kiirabitöötajate tegevust.

Loe edasi Kuulutajast.