Eestist sõidab kongressile 20-liikmeline delegatsioon, vaatlejad ja kõrged riigiesindajad, sealhulgas president Toomas Hendrik Ilves ja kultuuriminister Indrek Saar.

Delegatsiooni juht Tõnu Seilenthal on algava kongressi kohta öelnud järgmist: „Enne VII kongressi on mitmedki seadnud kahtluse alla selle tulemuslikkuse ja isegi vajalikkuse. On küsitud, mis kasu on õilsaist deklaratsioonidest, kui soome-ugri rahvaste tegelik olukord sellest ei parane. Arvan, et eestlastel ja setodel on mõndagi rääkida, kuidas kongressi peateemaks olev kestlik areng on loodav püsiva igapäevase tööga, tihti trotsides ühiskondlikke olusid. Meid kohustab ka see, et nelja aasta pärast koguneb VIII kongress Tartus. Meil on võimalik juba Lahtis näidata, kuidas on võimalik pidada konstruktiivset dialoogi ka erineval arvamusel olevatega.“

Lisaks delegaatidele osalevad Eestist kongressil ka vaatlejad, kes tulevad kultuuriministeeriumist, Eesti saatkonnast Soomes, Inimõiguste Instituudist, aga ka Eestis elavate soome-ugri kogukondade seast.

Kongressi lõpetab Eesti-poolne kultuuriprogramm, millega öeldakse tere tulemast järgmisele, 2020. aastal Eestis toimuvale maailmakongressile. Esitusele tuleb 2015. aastal Mart Siimerilt tellitud mari lüürilisel rahvaviisil põhinev kammermuusikateos “Tale vüd goch” („Üle võimsa vee“), mille kannavad ette sopran Kai Kallastu, mari rahvalaulik Anna Mišina ning Kristi Mühling (kannel), Aare Tammesalu (tšello) ja Diana Liiv (klaver). Eesti Rahva Muuseum esitleb rändnäitust „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus.

Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal. Eesti on järgmise, 2020. aasta kongressi korraldajamaa.
Eesti delegatsioon VII soome-ugri rahvaste maailmakongressil Lahtis:
1. Tõnu Seilenthal

2. Madis Arukask

3. Andres Heinapuu

4. Sven-Erik Soosaar

5. Aivar Ruukel

6. Kärt Summatavet

7. Urmo Soonvald

8. Piret Suurväli

9. Arvo Valton

10. Rein Sikk

11. Kirsti Ruul

12. Maarja Lõhmus

13. Jaak Prozes

14. Jaak Lõhmus

15. Mart Siimer

16. Kaido Kama

17. Indrek Jääts

18. Käbi Suvi

19. Eda-Riin Leego

20. Viia-Kadi Raudalainen