Kestliku arengu peateema tõmbasid kirglikult käima Eesti, Soome ja Ungari presidentide kõned, kus juhiti tähelepanu arengu kestlikkuse karidele, keelte ja kultuuride kadumisele. Neile oponeeris aga Venemaa asekultuuriminister Aleksandr Žuravski kasutades oma kõnes ligi sada korda sõna „Venemaa“ ja maalides sest riigist pildi kui maapealsest paradiisist, kus igale probleemile on olemas ülihea lahendus.

Kongressi esimese päeva lahutamatuks osaks on aga juba seitsmendat korda ka nn rahvariiete paraad, kus iga rahvas tuleb teiste ette, avaistungile oma kandi rahvariideis või vähemasti rahvuslike elementidega riideis. Nii oma etnograafilist varaaita näidates kui ka lihtsaile, inimlikele küsimustele alust andes. Näiteks – millisel soome-ugri rahval on kõige ilusamad naised? Oma silm on nüüd kuningas ...

P.S Pikemalt tuleb Lahtis kohatud headest ja väga headest mõtetest juttu aga uue nädala Maalehes.