Kui Tiina Roosalu 2008. aastal siinsesse Leediküla farmi loomakasvatusjuhina tööle asus, siis juba järgmisest aastast pälvis Nigula Piim Läänemaa parima piimakarja tiitli. Sestpeale ongi see Läänemaa piimatootjate kõrgeim tunnustus ikka siia firmasse jõudnud. Laudamajandus on eeskujulikus korras, märkimisväärselt puhtad on nii lautade siseruumid kui vasikalaut. Hoolsa perenaise kätt on märgata igal sammul. Nii vaadatakse loomade puhul lisaks kõrgele toodangule ka tervist, välimust ja heaolu.