Kanadas elav Eesti päritolu kirjanduse ja saksa kultuuriruumi eriteadlane, Vancouveri Briti Columbia ülikooli kirjandusprofessor Thomas Salumets on avaldanud Jaan Kaplinskist esimese monograafia. Teoses on põhjalik kirjandusteoreetiline käsitlus, kuid sellesse on meisterlikult põimitud ka teadlase isiklikud otsingud, mõtestamaks üht Eesti ja maailma kirjanduse suurkuju. Professor Salumets, kes ise on meisterlik Kaplinski lugeja ning tõlgendaja, õpetab, kuidas Jaan Kaplinskit tõeliselt lugeda.