„Piirisaare põlengud ja palvela hävimine ei ole suur kaotus mitte üksnes Piirissaare kogukonnale, vaid Eesti kultuurile tervikuna. Seetõttu on erakordselt rõõmustav, et muuseumid ja kõrgkoolid on otsustanud päästetöödele appi tulla,“ ütles muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor Linda Lainvoo.

Seminari näol on tegemist ühe sammuga pikemas protsessis. Vahetult pärast põlengut hindasid olukorda eksperdid Rahvusarhiivist ja Tartu Kunstimuuseumist. Rahvusarhiivi toel on tänaseks korrastatud mitu väärtuslikku raamatut. Saarelt evakueeritud kunstivarade hoiustamiseks on abikäe osutanud SA Eesti Kunstimuuseum.

Seminaril teostatakse avariikonserveerimise 2. etapp, mis tähendab saarelt evakueeritud tule-, kuuma, niiskus- ja putukakahjustustega kunstimälestiste stabiilsesse seisundusse viimist, maalingukihtide kinnitamist ja dokumenteerimist. Samuti töötatakse välja kontseptsioon ja raamistik edasisteks esteetilisteks restaureerimistöödeks. Eesmärgiks on järgmisel aastal jõuda kahe kuni kolme ikooni esteetilise restaureerimiseni ning samm-sammult säilinud mälestised korrastada ja tulevikus kogukonnale tagastada.