Õnneks töötab Läti põllumajandusülikoolis Jelgavas aktiivne professor Ziedonis Grislis, kelle südameasjaks sai päästa Läti sinine lehm väljasuremisest. Ta otsis kokku nii palju siniseid lehmi ja nende pidajaid kui võimalik, hakkas nendega koostööd tegema ning 1990. aastate keskel jõuti nii kaugele, et Läti riik hakkas sinist lehma toetama.

Toetusaluseks kinnitati kõik hallikassinised lehmad, kelle pidajad neist teada andsid. See oli aluseks, et siniste lehmade arv hakkas tasapisi tõusma. Praegu on toetus 200 eurot looma kohta aastas.

Seejärel hakati sinist lehma teaduslikult uurima, selgitama nende põlvnemist ning otsima aretusmaterjali. 2002. aastal loodi ka Läti sinise veisetõu säilitamise ühing.

Praeguseks on jõutud nii kaugele, et siniseid lehmi on Lätis tuhande ümber. Enim on neid Kuramaal, ent ka Ruhja ja Valmiera kandis.

„Oleme lugenud Läti sinisesse tõugu kuuluvaiks lehmad, kellel on hallikassinine värv ja sinise tõu veresust üle 50 protsendi,“ selgitab Simkevice. „Aga sellise tõulisusega lehmi, kes kuuluvad ka jõuludkontrolli alla, on ainult 270.“