Ta leidis peateenri alt hallist, kust siis mujalt. Püss käes, kõndis too seal edasi-tagasi, vahel veidikeseks peatudes, peamiselt selleks, et heita pilk laudade vahelt läbi akende välja ja jõuda selgusele, mis olukord väljas valitseb. Kassaka peremees astus talle ligi. “Härra, ma paluksin paari selgitust,” alustas ta. “Te ütlesite, et meid võivad rünnata surnud. Mida te sellega mõtlesite?” Peateener silmitses teda, ise raskelt nohisedes. “Nad kõik seal väljas on surnud,” ütles ta.