Ümarlaual tehti vahekokkuvõte senistest ekspordi edendamisele suunatud tegevustest, kuulati ära ettevõtjate ettepanekud ja ideed võimalike uute meetmete ja tegevuste ning olemasolevate toetusskeemide osas ning kaardistati kitsaskohti, mis ettevõtjate hinnangul ekspordi edendamisel lahendamist vajavad. Toiduekspordi nõukoda on kavas moodustada ja kokku kutsuda 2017. aasta alguses.

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand andis ümarlaual ülevaate võimalike sihtturgude avamiseks ametkondade poolt tehtavast eeltööst. „Ekspordi edendamise aluseks on sihtturgude analüüs, mida teeme koostöös sektoriga – prioriteetsete turgude ja võimalike ekspordipotentsiaaliga toodete kaardistamine,“ ütles Taavi Kand. „Käimas on läbirääkimised mitmete sihtriikide järelevalveasutustega riiklike toiduohutussüsteemide vastastikuseks tunnustamiseks, teisalt tegeleme Eesti ja Eesti toidu kuvandi tutvustamisega võimalikes sihtriikides ja pakume ettevõtjatele toetusvõimalusi enda tutvustamiseks konkreetsetel eksporditurgudel.“

Maaeluministeeriumi kaudu toetatakse ettevõtete poolt sihtturgudel elluviidavaid turundustegevusi turuarendustoetuse, Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetme ning toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja müügi edendamisega toetusega.

Toiduekspordi ümarlaual osalesid põllumajandus- ja toidutootjate esindusorganisatsioonide ja toidutööstuste esindajad, ettevõtjad, algatuse Organic Estonia esindajad, Välisministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.