“Vaike Nõu täiendab end pidevalt ja osaleb aktiivselt erinevatel valdkondlikel üritustel,“ iseloomustas aasta konsulenti Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Andres Vinni. Lisaks konsulenditööle juhib Vaike Nõu ka edukat lihaveisekasvatustalu.

Klientide hinnangul on Vaike laialdaste teadmistega oma ala tippspetsialist, kes süveneb alati kliendi küsimustesse, pakub erinevaid lahendusi ning kellega on meeldiv töötada. Kolleegid iseloomustavad teda kui vastutulelikku, konkreetset ja täpset konsulenti, kes jõuab edukalt tegeleda mitme erineva alaga.

Nõuandeteenistus on parimaid konsulente tunnustanud juba alates 2007. aastast. Aasta konsulendi valimisel võeti arvesse teiste konsulentide ning MESi töötajate hinnangud kandidaatide koostöövalmidusele ja töö kvaliteedile, samuti klientidelt saadud tagasiside ja 2016.a sõlmitud nõustamiselepingute arv, rahaline maht ja nõustatud klientide hulk.

Vaike Nõu oli kõrgetel kohtadel kõigi nimetatud kriteeriumite alusel.