Kohilas juba tegutseb läinud aasta lõpus olulise laienduse saanud lätlaste vineerikontserni tütarfirma Kohila Vineer. Heiki Hepner ütleb, et niisugune investeering on väga teretulnud, sest parandab makromajanduslikult riigi konkurentsivõimet ning mikromajanduslikult aitab sisemaiselt stabiliseerida paberipuidu hinda ja ilmset ka keskmist hinda tõsta. Ta nendib, et eksporti läheb praegu valdav osa paberipuidust, seega loodav ettevõte hakkab konkureerima just sellele paberipuidule. Lisaks tuleb paberipuitu ka importida. Impordi sihtriigid oleksid Hepneri sõnul meie lähinaabrid – Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene. Impordi maht kujuneb sõltuvalt turumajanduse tingimustest. Nii suure ettevõtte rajamine väljub Heiki Hepneri hinnangul ühe valla tööjõuvõimalustest, kui just suurlinnaga tegu ei ole. Seega tuleb vaadata märksa suuremat piirkonda. Kohila Vineeril jääb spooni treimisel puusüdamik üle, seda saaks kasutada tselluloositootmiseks.