"Planeeringu algatamine ei tähenda positiivset ehitusotsust. Juhul kui valitsus otsustab algatada riigi eriplaneeringu, siis peale selle koostamise algatamist algab esmalt võimalike asukohtade võrdlemine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kogu planeeringuprotsessi käigus tuleb hinnata asjakohaseid mõjusid ja nende põhjal teha kaalutletud otsused, lähtudes planeerimisseaduses toodud põhimõtetest ja kaasnevatest mõjudest," selgitas Oidjärv.

Allikas: ERR