Teisaldatava kauplemiskoha puhul peab taotlusele märkima ainult tegutsemise alguse kuupäeva. Teisaldatavast kauplemiskohast tuleb VTAd teavitada tegevuse alustamisel ning informeerida tuleb igast käitlemiskohast või seadmest eraldi.

Heategevuslik üritus VTA luba ei vaja

Majandustegevusteadet ei pea esitama juhul, kui toitu pakutakse ühekordselt, näiteks kodukohvikute päevadel, kogukonnapäevadel või mujal sellistel üritustel. Need heategevuslikud üritused on ellu kutsutud eesmärgiga aidata ühte kogukonda kuuluvatel inimestel kokku saada ja jagada ühiste tegemiste rõõmu. Eesmärgiks pole eeskätt tulu saamine. Ja näiteks ka sellest, et ilusalongis pakutakse klientidele kohvi või teed, ei pea veterinaar- ja toiduametit teavitama.

Toiduga tavakauplemisel laadal, turul, messil või festivalil, kui kauplejal on teisaldatav kauplemiskoht, tuleb sellest VTAd teavitada tegevuse alustamisel ning informeerida tuleb igast käitlemiskohast või seadmest eraldi.

Näiteks kui kasutusel on kokku kolm müügiletti, siis tuleb informeerida igast müügiletist eraldi. Teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate esitamisega on teavitamise kohustus täidetud ning pärast seda ei pea Veterinaar- ja Toiduametit informeerima igast üritusest, kuhu minna kavatsetakse. Teisaldatavate kauplemiskohtade puhul on kohustus teavitada VTAd ka tegevuse lõpetamisest. Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse ühes ja samas kohas aastaringselt, peab ettevõttel olema tegevusluba. Majandustegevusteate saab ka esitada posti teel või viia isiklikult ettevõtte asukohajärgsele maakondlikule veterinaarkeskusele.

Kairi Sisask toob esile, et välikauplemisel on kõige levinum ja samas ka kõige ohtlikum rikkumine temperatuurinõuete eiramine.

„Kindlasti ei tohiks lihatooteid hoida päikese käes. Kui laat toimub tolmusemas kohas, tuleb läbi mõelda, kuidas toitu kaitsta tolmu eest, samuti kärbeste eest. Kaupleja peab looma võimalused toidu hoidmiseks jahedas, olgu selleks siis külmkapp või teisaldatav jahekapp,“ toob esile VTA peaspetsialist.

Kes kaupleb loata, peab laadalt lahkuma

Kui VTA ametnik avastab laadal loata kauplemise, palutakse tegevus lõpetada ja laadalt lahkuda. Kõige põhilisem ja olulisem on laadal müües või toitu valmistades mõistagi kinni pidada isikliku hügieeni nõuetest, sealhulgas peab toitu valmistades olema tagatud võimalus käsi pesta.

Kui müügipäeva jooksul on vaja töövahendeid puhastada või toiduaineid pesta, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt. Kui laadakorraldaja ei paku kasutamiseks joogivee nõuetele vastavat vett, siis on vaja võtta joogivesi ise laadale kaasa. Võib kasutada näiteks pudelitesse või veeanumatesse villitud vett.

Pakendamata toidu müümisel või kohapeal toidu valmistamisel tuleb ka silmas pidada, et pinnad, millega toit kokku puutub, oleksid puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada laadapäeva jooksul korduvalt.

Inimene, kes toitu valmistab või müüb, peab olema terve, sest teadupärast satuvad haige inimese kaudu viirused või bakterid ka toitu. Kui söögi valmistaja kätel on haavu või nahakahjustusi, tuleb need täielikult katta plaastri või sidemega, et võimalikud bakterid ei satuks haavalt või nahakahjustuselt toidule ja sealt edasi sööjateni, kes võivad sedakaudu haigestuda.

Valmistoitu ja toorest toitu tuleb eraldi hoida, et valmistoit ei saastuks toorel toidul olevate bakteritega ehk teisisõnu et ei toimuks ristsaastumist. Eriti oluline on seda jälgida liha valmistamisel. Seetõttu ei tohi näiteks küpsetatud ja toore liha jaoks kasutada sama lõikelauda.

Toitu, mida tuleb hoida külmkapis, tuleb külmkapitemperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapitemperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril looks bakterite arenguks soodsa keskkonna.

Tuleb ka läbi mõelda, kuhu visata prügi, kas on vaja ära visata vedelikke ja kuidas seda teha. Toitlustuskoht peab olema korras, prügi ei tohi toitlustuskohas laiali olla.
Lisaks peab müüa olema võimeline tõendama, kust on pärit toit, mida ta müüb või toidu valmistamiseks kasutab. Müüja peab oskama öelda, kust on tema poolt müüdav toit või kasutatav tooraine pärit.

Müüja peab oskama anda ka küsijale informatsiooni toidu koostise kohta, eelkõige selle kohta, millised võivad olla allergiat või talumatust põhjustavad ained pakutavas toidus. Mõistlik on müüdava toidu puhul hoida alles pakendi märgistus, kust vajaliku info üles leiab. Enda valmistatud toidu puhul peaks oskama kirjeldada retsepti.