Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo sõnul ei ole ükski andmehulk Eestis nii suur, et seda ei saaks analüüsida. „Oluline on, et ettevõtted, kes mõistavad andmete kasutamise potentsiaali, oskaksid sõnastada õigeid küsimusi, millega kasvatada oma konkurentsivõimet, vältida riske ja petuskeeme ning selle käigus olla paremad teenusepakkujad oma klientidele. Andmekaeve meetodid otsivad uusi olulisi seoseid, mida saab rakendada automaatse otsusetoe ja kliendipakkumiste korraldamiseks. Sellega peaks vähenema ebaoluliste pakkumiste tegemine ning lõppkokkuvõttes kasvama ka klientide rahulolu teenustega. Professor Dumas’ juhitav äriprotsesside analüüsi töörühm on selle projekti jaoks Swedbankile ideaalne partner ning loodan, et sellest kasvavad välja uued võimalused mõlemale osapoolele,“ rääkis Vilo.

Tartu Ülikool ja Swedbanki koostööprojekti kogueelarve on 335 000 eurot ning projekti toetatakse Euroopa Liidu struktuurifondide „Nutika spetsialiseerumise“ tegevuse raames. Selle toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Sihtasutus Archimedes.