Et pakkuda huvilistele võimalust täpsemalt teada saada, kuidas erametsades elu käib, milliste valikute ja võimaluste ees seisavad erametsaomanikud ja milline on olukord erametsade uuendamisega, korraldavad kohalikke metsaomanikke koondavad metsaühistud üle Eesti metsaistutuspäevi. Erinevais Eesti paigus toimuvatel metsapäevadel võtavad külalisi vastu teadmiste ja kogemustega metsamehed ja –naised, kes tutvustavad metsa istutamise põhitõdesid, vastavad metsaga seoses tekkinud küsimustele ning selgitavad metsa kasvamise ja kasvatamise protsesse, põhimõtteid ja traditsioone. Igal metsapäeval pannakse üheskoos algus uuele metsapõlvele, kokku istutatakse metsapäevadel mitukümmend tuhat taime.

Käed saab metsamullaseks teha Põlvamaal 27. aprillil, Pärnumaal 28. ja 29. aprillil ning 12. mail, Tartumaal, Hiiumaal, Viljandimaal, Võru- ja Valgamaal 29. aprillil, Harjumaal 5. ja 6. mail ning Ida- ja Lääne-Virumaal 6. mail. Oodatud on kõik huvilised, tulla võib kogu perega.

Lisainfo metsapäevade toimumiskohtade ja -aegade ning registreerumise kohta on koondatud erametsaportaali www.eramets.ee.