Veelgi kauem on metsa kasutanud korilased. Meie päevilgi jätkub nende metsavarude kasutamine, kuid esiplaanile on nihkunud metsad kui maastiku kujundajad ning ökoloogiline elukeskkond oma ruumilise mitmepalgelisuse ja bioloogilise liigirikkusega.
Mets on ökoloogiline süsteem, mille ülesehitus kujuneb järk-järgult. Süsteemi sisendiks on päikeselt saabuva energiavoo mõjul toimuva aineringe ja aegreana aset leidev informatsioonivahetus.
Mahukas lobitöö meedias rahvusliku metsatööstuse tooraine nimel tähendab tegelikult vaid õigustust ulatuslikule raiele parematel kasvukohtadel, mis võimaldab RMK-l (tasumata selle eest sentigi) eksportida igal aastal kolm miljonit tm ümarpalki naaberriigi metsatööstuse tarbeks. Tark riik hoiab tagavaraks oma ja veab sisse ressurssi, eriti veel siis, kui kolm miljonit tm puitu maksab vaid 120 mln eurot ja väljast ostetakse tagasi 900 000 tm saematerjali.