Märgi teemaga tegelev Diana Pärna selgitas, et seda märki saavad taotleda kõik lihaveisekasvatajate seltsi liikmed, et märgistada sellega oma farmi, masinaid või panna see veiste kopli äärde.

Valmis on märgi statuut.

Diana Pärna sõnul ei tohi märgi taotlejal olla võlgu seltsi ees, ta peab pidama jõudluskontrolli, ammede tõulisus peab olema vähemalt 75% ning karjas kasutatakse ainult tõuraamatu pulle. Samuti ei tohi eksida keskkonna ja loomade heaolu nõuete vastu.

„Taotlusvorm on olemas, leping ka – kes tahab, see võib hakata taotlema,“ sõnas Pärna.