Eesti külad tunduvad vaiksed ja turvalised, ent põhiliseks probleemiks on hääbumine, ääremaastumine, vananemine ja väljaränne.

Samas elame väikese Eestiga avatud maailmas, kus ka maaeluga seotud teemasid ei saa enam käsitleda lokaalselt või ühe riigi keskselt. Näiteks talunike tootmine sõltub tänapäeval palju rahvusvahelistest kontsernidest, kelle tooted (sh sordid ja tõud) kujundatakse kaugetes riikides asuvate ülikoolide laborites.
Meie põllumajandustoodete turg ning hind kujunevad rahvusvahelisel turul ja globaalse ilmastiku mõjul. Põud Hiinas või USAs mõjutab Eesti talumehi väga otseselt. Suur osa Eesti põllutootmisest on muutunud rahvusvaheliseks.

Veelgi avatum ja liikuvam on kaasajal rahvastik.