Märtsis läbi viidud sigalate lauskontrolli ajal oli Eestis 143 sigalat. Nendest 64s peeti 1-99 siga (kokku 1225 siga), mis on 0,4 protsenti Eestis peetavate sigade koguarvust.

Taudi leviku tõkestamiseks tuleb jätkata ka metssigade arvukuse vähendamise ning nakkusohtlike korjuste kõrvaldamisega loodusest. Metssigadelt võetud proovid näitavad, et viirus on metssigadel sama ulatuslikult levinud kui varem.

Metsast leitud metsseakorjustest tuleks teada anda veterinaar- ja toiduameti infotelefonile numbril 605 4750. Sellega aitate oluliselt kaasa seakatku edasise leviku takistamisele.
´