Tavatingimustes kujunevad veekogude toitainete sisaldused ehk troof­sustasemed välja aineringe protsesside tõttu, kuid viimase on paigast nihutanud inimtegevus. Seepärast kantakse veekogudesse toitaineid nii punkt- kui ka hajukoormusallikatest.
Kuigi tänapäeval on põllumajandus arenenud ja aina enam kasutatakse moodsat tehnoloogiat, on võimatu viljeleda põllumajandust, kus üldse ei toimu toitainete ärakannet. Ka parimate tehnoloogiate rakendamisel jõuab osa väetisena põllule kantud toitainetest veekogusse.
Et vette jõudnud pinnaseosakesi ja toitaineid püüda, rajatakse näiteks settebasseine ja puhastuslodusid, kuid nende efektiivsus jääb võrdlemisi väheseks just väikese pindala tõttu. Juhul kui on soov rohkem panustada ja olemas sobiv maa-ala, saab rajada multifunktsionaalseid tehismärgalasid.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega