Neeruti mägede Patermägi andis mulle esimest korda sooja juba enne, kui sealt vanima hiireviu pesa leidsin. Loomajälgede harutamine oligi see, mis sooja põue tõi. See oli talv enne pesaleidu. Tiheda alusmetsaga mägi oli mitme looma lemmikpaik, sealt tulid jälgede järgi ära arvates nii rebased, jänesed kui metskitsed.