„Internet koju“ hõlmab kokku nelja maakonda ja 59 kohalikku omavalitsust ning selle raames valmib ca 7 000 kilomeetrit valguskaabli jaotusvõrku ning ühendatakse ligi 25 000 tarbijat. Tegemist on Baltimaade ühe suurima tervikliku sidevõrgu arendusprojektiga.

See on suurpärane, et lõpuks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eesotsas minister Urve Paloga leidnud võimaluse toetada kiire internetiühenduse viimist iga kodu ja ettevõtteni. Sellist algatust on maapiirkondade inimesed oodanud juba väga kaua.

Projekti läbiviimise aluseks on kohalike omavalitsuste koostöö ning tarbijate huvi projektiga liituda. Kui seni on olnud hajaasustusega aladel jaotusvõrgu rajamise üheks peamiseks takistuseks majanduslik mittetasuvus, siis täna on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustanud rahastada jaotusvõrgu arendamist, mille abil muutub sidevõrkude rajamine majanduslikult teostatavaks. Esimeses etapis on ministeeriumi eelarves perioodil 2018-2019 toetuseks ette nähtud kokku 20 miljonit eurot.

Projekti arendaja Eesti Andmesidevõrk MTÜ on kohalike omavalitsuste poolt loodud organisatsioon, mille eesmärk on sidevõrkude arendamine omavalitsuste territooriumitel turutõrke piirkondades. Tänaseks on organisatsioonil juba EL struktuurfondide toel valminud ca 300 km sidevõrku, mis ühendab sideoperaatorite sõlmi ja kohalike omavalitsuste asutusi.

Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või maakondade projektiga liitunud kohalikest omavalitustest.