Rohuküla sadamasse viiva maantee ääres seisavad kümned vedurid ja vagunid, millest osa on unikaalsed – enamik kulunud, mõned äärmiselt halvas seisus.

Eri ajastutest pärit raudteemasinaid on muuseumis avalikuks uudistamiseks kokku 24. Väärtuslikku vara on palju, aga nende hooldamine kulukas.