40 protsendi küsitletute hinnangul on oluliseks valiku mõjutajaks paindlikkus, mida mõistetakse seejuures erinevalt. Paljuski sõltub kandidaatide ootus paindlikkusele tegevusvaldkonnast.

Kui klassikalist kontoritööd tegevad inimesed, näiteks raamatupidajad ja IT-spetsialistid, ootavad eelkõige, et nende tööaeg oleks paindlikum ega oleks seotud kindla alguse ja lõpu kellaajaga, siis graafiku alusel töötajad ootavad, et saaksid ise vahetuste aja osas läbi rääkida ning muuhulgas otsustada vahetuse või töönädala pikkuse üle.

Kõige enam toodi välja alljärgnevaid ootusi:

  • paindlikkust tööaja alguse ja lõpu kellaaja osas
  • täiskohaga töötamist kodus
  • graafikuga töös vahetuste aja osas kaasarääkimist
  • osalise ajaga kodus töötamist
  • kompaktsemat töönädalat/vahetust
  • tasustatud lisapuhkust või pikema tööpausi võtmise võimalust

Geograafilises plaanis on Euroopa turgudel keskmisest oluliselt suurem ootus paindlikuma tööaja suhtes, seevastu Ameerikas ja Aasias peetakse olulisemaks kodus töötamise võimalust, mis on ilmselt tingitud nii suurematest vahemaadest kui vähem arenenud ühistranspordisüsteemist.

“Uus põlvkond kasvab peale ja järjest enam on tööturul inimesi, kes leiavad, et parima tulemuse saavutamiseks ei ole tarvis üheksast viieni konkreetse laua taga istuda,” rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.

“Ka enamik juhte hakkab mõistma, et vanast töömudelist, mis on üles ehitatud kohalviibimisele, mitte tulemuse saavutamisele, tuleb lahti lasta. Kui teises linnas elav spetsialist pakub lühema ajaga rohkem lisaväärtust kui kohalik spetsialist, siis tulebki rakendada kaugtööd. Muudatused ei saa toimuda siiski üleöö, eriti suurtes organisatsioonides ning ka töötajatel tuleb mõista, et paindlikkus pole võimalus teha vähem tööd, vaid teha tõhusamalt eesmärgistatud ning reaalselt lisaväärtust loovat tööd.”

Uuring kinnitab, et paindlikkuse ootuse suurenemine pole tekkinud iseenesest, seda toetab ennekõike tehnoloogia kiire areng, mis annab võimaluse töötada pea igal pool. Lisaks infotehnoloogia arengule mõjutab aga paindlikkuse ootust ka tööandjate vajadus üha spetsiifilisemate teadmiste ja oskuste järele, mis omakorda annab kandidaatidele võimaluse oma tingimusi esitada.

ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on ligi 70 aastat kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 13 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.