"Eestis puuduvad praegu täpsed andmed, kui palju toimub väikesaartel turistide vedu veoauto kastis. Nagu mujal maailmas, on selline viis kasutusel just saare maastiku tutvustamisel ja ringsõitude korraldamisel raskemini läbitavatel teedel. Sõidukiirused on sellistel sõitudel (väga) väikesed. Veoautokastis istumine on kohandatud inimestele turvaliseks,” selgitab Eesti Saarte Kogu (ESK) juhataja Leo Filippov.

Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli vandeadvokaadi Indrek Sirgi sõnul turistide sõidutamise kohta auto kastis puuduvad reeglid. Ta tsiteerib liiklusseaduse paragrahvi 34 lõiget 2: “Sõitjaid tohib vedada ainult valmistaja poolt ettenähtud kohtadel ja viisil. D1E-alamkategooria autorongi koosseisus olevat haagist ei tohi kasutada sõitjate veoks. Veoauto kastis tohib sõita vaid veost saatev või veose järgi minev isik tingimusel, et tema jaoks on allpool luukide ülemist serva istumiseks sobiv ja ohutu koht, kusjuures suurim lubatud sõidukiirus ei tohi ületada 60 kilomeetrit tunnis.”

Kuidas see liiklusseadus on mõjutanud turistide sõidutamist väikesaartel? “Väikesaartel lihtsalt ei ole seda täidetud, aga nüüd politsei otsustas hakata Eesti vabariiki saarte peale tooma,” ohkab Lilleoks ja lisab siiski, et Pranglil ei ole seni trahvi veel tehtud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid