91-aastane isa Vello Salo on eesti Rooma-Katoliku Kiriku vaimulik, teoloog-eksegeet, ajaloolane, literaat, tõlkija ja kirjastaja. Gümnaasiumiõpilasena astus Salo 1943. aastal Soome sõjaväkke. 1944. aastal saabus Salo soomepoisina Eestisse, kus püüdis hankida relvi vastupanuks Punaarmeele, kuid vangistati ja viidi Saksamaale. Pärast lahinguid Sileesias jõudis ta Itaaliasse, kus võttis uueks nimeks Vello Salo, et säästa oma kodumaale jäänud sugulasi nõukogude repressioonidest.

Salo õppis Šveitsi, Hollandi, Itaalia ja Saksamaa ülikoolides, 1957. aastal ordineeriti ta Münsteris roomakatoliku preestriks. Vello Salole on omistatud teoloogiadoktori kraad eksegeetika alal. Ta on õpetanud Mosuli vaimulikus seminaris, Toronto Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ja teistes kõrgkoolides. Tänavu juunis pälvis isa Vello Salo Helsingi Ülikooli audoktori tiitli.

Nõukogude okupatsiooni ajal õppis ja töötas Salo mitmes välisriigis, tegutsedes aktiivselt eestluse alalhoidjana, kirjastaja, tõlkija ja ajakirjanikuna. Eestisse naasis Salo 1993. aastal. Alates 2001. aastast on isa Vello Salo Pirita kloostri preester.