"Meil oli ajalooga pigem lihtne, võõrale võime kriipsu peale tõmmata. Aga Venemaa jaoks on kõik nende endi ajalugu, rahvuslik vara. Siit tulebki kahetine suhtumine, kas või Stalinile antavates hinnangutes. Jah, olid laagrid, olid ohvrid, nendivad mitmed ja mitmed. Aga ilma nendeta poleks arenenud tööstus ega võidetud isamaasõda.

Et Eesti venelased tähistavad just 9. maid,

mitte aga revolutsiooni aastapäeva ehk nn oktoobripühi, tuleneb sellest, et oktoobrisündmusi on väga raske seostada ühe rahva minevikuga, 9. mai puhul on seda aga suudetud teha. Siin kuulub otsustav roll Stalinile, kes võidubanketil tänas võidu eest just vene rahvast.

Ka Venemaal ei näidata oktoobripühade ajal sangarlikke filme Leninist, 9. mai puhul patriootlikke linateoseid küll."