Toetust saavad iseenesest taotleda kõik juriidilised isikud, aga ennekõike on see suunatud korteriühistutele, omavalitsustele, mittetulundusühingutele, näiteks energiaühistutele, aga ka äriühingutele. Eraisikud toetust taotleda ei saa.

Sisuliselt on tegemist maapiirkondadele suunatud meetmega, sest Tallinna ja Tartu objektide jaoks seda ei anta. Toetatakse päikeseenergia kasutuselevõtu projekteerimist, seadmete soetamist ja nende paigaldamist ühe taotleja kohta kuni 15 000 euroga. Toetusmäär saab tõenäoliselt olema 30% projekti maksumusest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist öeldi Maalehele, et eesmärk on voor avada 2018. aastal, kusjuures järgmise aasta jooksul loodetakse rahuldada 100–150 taotlust.

Ministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka märgib, et toetus on mõeldud ennekõike ikkagi päikeseenergia väiketootmiseks, kus lõviosa energiat kulub omatarbeks, mitte äriprojektide arendamiseks.

Põhimõtteliselt peaks asi välja nägema nõnda, et näiteks mõne väikelinna või aleviku elamu korteriühistu, mis soovib uuenduslikku päikeseenergiat kasutama hakata, võtab asja ette, kirjutab projekti ja viib selle koos taotlusega KredExisse. Positiivse otsuse korral saab ühistu oma päikeseprojektile kuni 30% tuge.

Täielikku energiasõltumatust päikeseenergia kasutuselevõtt ühele aleviku kortermajale ei anna, sest võrguühenduses peab see ikka olema. Küll aga võimaldab nn solarsüsteem hinnanguliselt keskeltläbi 70% ühtsest elektrivõrgust vähem energiat osta. Omatarbest ülejääva osa saab aga ühtsesse võrku müüa.

KredExist ei osata päikeseenergia kasutuselevõtu toetusmeetme kohta veel kuigi palju kosta, sest meetme tingimusi alles hakati välja töötama. Sestap ei teata ka öelda, millal meede käivitub ehk millal saab hakata taotlusi esitama.

Asutuse kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge märgib, et tegemist on projektipõhise toetusega, mis on mõeldud taastuvenergiat tootvate seadmete kasutuselevõtu soodustamiseks ning seda saavad taotleda kõik juriidilised isikud.