Küsitluse logisid uurides selgus, et suur osa VL Kodusaar ja osa VL Ühine Hiiumaa n-ö toetushääli oli antud teisipäeval, 10. oktoobril ühelt ja samalt IPaadressilt. Kella 15.02 kuni 15.12ni oli aadressi omanik lisanud valimisliidule Kodusaar 208 toetushäält ja kella 15.34 kuni 15.35ni valimisliidule Ühine Hiiumaa 59 häält.

Lehe veebiküsitlused on seadistatud nii, et hääle andmine salvestatakse hääletaja arvutisse ja igalt IPaadressilt saab hääletada vaid korra. Toimetus on teadlik, et on võimalusi, kuidas sellest piirangust mööda minna, kuid milleks?

Toimetus tegi järelpärimise politseile, et saada teada, kes seda IPaadressi kasutab ja olla kindel, et niisuguse avalikkuse mõjutamisega ei tegele näiteks mõni vallaametnik. Samalaadne juhtum oli 2015. aasta veebruaris kui Hiiu Lehe veebis oli küsitlus “Millise hiidlase saadaksid riigikogusse?”

Toona kogus küsitluses teistest kandidaatidest mäekõrguselt rohkem hääli Georg Linkov. Pärast Hiiu Lehe artikli ilmumist võttis Linkovile üle 400 toetushääle lisanud isik politseiga ühendust,
tunnistas oma tegu ja kahetses tehtut.