„Uuendada tuleb kõiki pärast 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaarte, mida kasutatakse elektrooniliselt,“ selgitas riigi infosüsteemi ameti eID valdkonna juht Margus Arm. Ta lisas, et inimesed, kes oma kaardiga e-teenuseid ei kasuta või digiallkirja ei anna, ei pea kaarti uuendama.

Isikut tõendava dokumendina ja kliendikaardina kehtivad kõik kaardid oma kehtivusaja lõpuni. Digiretsepti kasutamiseks patsiendina ei ole samuti vaja ID-kaarti uuendada.

Turvarisk puudutab Margus Armi sõnul hinnanguliselt 800 000 ID-kaarti, sh digi-ID, elamisloa- ja e-residendikaarti. Turvarisk ei puuduta mobiil-IDd ega enne 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.